HUSK KLUBBENS GENERALFORSAMLING ONSDAG D. 26. FEBRUAR KL. 19.00 I KLUBHUSET.

DAGSORDEN I FØLGE VEDTÆGTERNE

Dagsorden for GF i VHG 2020. 

 1. Valg af stemmetællere og dirigent:

   

 2. Valg af protokolfører:

   

 3. Aflæggelse af beretning:
    #Hovedforening
    #Badminton afdelingen
    #Fodbold afdelingen
    #Gymnastik afdelingen
    #Tennis afdelingen
    #Petanque / krolf afdelingen

   

 4. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber:
    #Hovedforening
    #Badminton afdelingen
    #Fodbold afdelingen
    #Gymnastik afdelingen
    #Tennis afdelingen
    #Petanque / krolf afdelingen
 5. Behandling af indkomne forslag:

   

 6. Valg:
    #Bestyrelser og udvalg:
    #Valg af bilagskontrollanter/revisorer:
 1. Eventuelt:
Velkommen på Vetterslev – Høm Gymnastikforening´s nye hjemmeside.
De enkelte afdelinger i VHG har deres egen side, som du finder ved at klikke på fanebladet “Afdelinger”.
 
Når du skal tilmelde dig en aktivitet under VHG, sker det i den afdeling du vil deltage i. 
Oplever du problemer, med at tilmelde dig et hold, eller aktivitet, kan du kontakte formanden i bestyrelsen for den respektive afdeling, kontaktoplysninger finder du under “Kontakt os”.

Der forefindes en hjertestarter i klubhuset. Den er tilgængelig når der er åbent i klubhuset.