Pas på vores fælles værdier

Vi har desværre måtte konstatere, at sket hærværk på klubhuset og tennis huset, her i den sidste tid.

Der er observeret nogle unge mennesker der bruger området dels til uskyldigt boldspil, hvilket er en rigtig god ide, men også til noget helt andet end området er beregnet til, hvilket absolut ikke er en god ide.

Derfor skal der lyde en opfordring til at alle borgere og andre, der observerer at er aktivitet uden for det tidsrum, hvor der sker almindelig sportslig aktivitet. Om at notere sig evt. registreringsnummer på biler og knallerter, og kontaktet politiet, med disse oplysninger.
For at få stoppet den uheldige tendens, som vi ikke ønsker skal brede sig her i Høm. Dem der bare ønsker at spille lidt fodbold eller andet, skal dog altid være velkommen i vores forening.

Der skal lyde en kraftig opfordring til at man ikke kontakter disse mennesker, da vi ikke ved om de vil kunne blive udafreagerende på en sådan henvendelse. Vi ønsker ikke at der sker en optrapning af situationen, og ingen må komme til skade heraf, da det helt klart er en politi mæssig opgave.

CORONA Covid-19

Som en følge af regeringens udspil omkring Covid-19, er der følgende ændringer / informationer:

Grundet Covid-19 har alle aktiviteter i VHG været sat på nedsat blus i en periode.

Men nu begynder det at lysne. Petanque og Krolf er kommet i gang, ligeledes Tennis og fodbold.

Alle de aktiviteter der nu er opstartet, har og får løbende nye vejledninger, således at alle trygt kan komme til aktivitet i VHG.

Gymnastik og badminton fik jo desværre afbrudt deres sæson, men vi håber at alle medlemmer vil bakke op om at vi til efteråret igen kan komme i gang med både gymnastik og badminton.

Vi glæder os til at se jer alle igen til september.

Loppemarked: Det er nu besluttet at flytte loppemarkedet til søndag d. 20. september kl. 10.00. Se mere under Aktiviteter – Loppemarked.

Stafet for livet: Vi plejer at være stærkt præsenteret til ”Stafet for livet”, men det er aflyst og vi vender derfor stærkt tilbage i 2021. Men vi behøver ikke vente så længe, der arbejdes på at lave et mini stafet for livet på sportspladsen i august. Så vi kan støtte arbejdet mod kræften alligevel. Når planen er klar, offentliggøres den her på siden.

Pas godt på hinanden.

Velkommen på Vetterslev – Høm Gymnastikforening´s nye hjemmeside.
De enkelte afdelinger i VHG har deres egen side, som du finder ved at klikke på fanebladet “Afdelinger”.
 
Når du skal tilmelde dig en aktivitet under VHG, sker det i den afdeling du vil deltage i. 
Oplever du problemer, med at tilmelde dig et hold, eller aktivitet, kan du kontakte formanden i bestyrelsen for den respektive afdeling, kontaktoplysninger finder du under “Kontakt os”.

Der forefindes en hjertestarter i klubhuset. Den er tilgængelig når der er åbent i klubhuset.