Årets loppemarked

Efter nogle hektiske dage med opstilling og klargøring, underlagt vejrets luner, hvor et af teltene tog en flyvetur ud på fodboldbanerne, heldigvis uden der var nogen der kom til skade. Er loppemarkedet 2021 nu afviklet.

Arrangørerne af markedet, har nu fået optalt at der er indkommet 196.02,50 kr. for salget af de indsamlede effekter. Penge der skal bruges til at vedligeholde og udbygge klubhuset og de tilhørende arealer. Der skal lyde en stor tak til det store loppe team, der utrætteligt har knoklet hele ugen på klargøring

Vi ses igen næste år d. 18. juni 2022.

CORONA Covid-19

Stort set alle restriktioner er nu fjernet, men vi skal fortsat huske god afstand og hygiegne, således at vi ikke risikerer en ny nedlukning-

Pas derfor godt på hinanden, husk afstand og afspritning.

Velkommen på Vetterslev – Høm Gymnastikforening´s nye hjemmeside.
De enkelte afdelinger i VHG har deres egen side, som du finder ved at klikke på fanebladet “Afdelinger”.
 
Når du skal tilmelde dig en aktivitet under VHG, sker det i den afdeling du vil deltage i. 
Oplever du problemer, med at tilmelde dig et hold, eller aktivitet, kan du kontakte formanden i bestyrelsen for den respektive afdeling, kontaktoplysninger finder du under “Kontakt os”.
 

Der forefindes en hjertestarter i klubhuset. Den er tilgængelig når der er åbent i klubhuset.