Velkommen til VHG Petanque

Hvad er Petanque

Petanque er en sport for alle.
Petanque er en sport hvor venskab udbygges.

Vi tilbyder:
Godt fællesskab med sporten i centrum.
Gode omgivelser, med masser af frisk luft.
Godt socialt samvær.
Billigt årsabonnement. (Kr. 270)
Prøvetimer før tilmelding.
Udlån af kugler (også børnestørrelser)

Kom og vær med:
Vi starter den nye sæson søndag den 3. april, og træner fremadrettet:
Tirsdage kl. 18.30
Torsdage kl. 10.00
Søndage kl. 10.00
Vi lægger lidt festligt ud søndag den 3. april kl. 10 med morgenmad, spil, frokost og spil
igen. Arrangementet plejer at vare hele dagen.
Vi afholder 3 gode arrangementer mere såsom natpetanque i september, med
pandelygter, julefrokost i november, og så et arrangement sammen med krolfen. De
nærmere datoer for disse arrangementer vil fremgå af denne side, så snart vi har fastlagt
dem.
Kig op på anlægget i Høm, måske er det noget for dig/jer og selvfølgelig får I lov at spille
et par gange inden indmeldelse.
Vi havde turneringshold, 4 hold sidste år, og vi har fået besked om, at der i år bliver
afholdt turnering fra den 25. april til den 1. juni. Vi har tilmeldt 4 hold á 4 personer igen i
år.
Det er frivilligt, om man vil spille turnering eller træne, det er kun halvdelen der spiller
turnering.
I løbet af sommeren vil vi prøve at arrangere noget sjov og ballade.

Fællesmøde
Mandag d. 15. august 2022 kl. 17.00 – 21.00, afholdes et fælles møde med Krolf. Følg med på hjemmesiden for nærmere info, men husk at skrive datoen i din kalender.