Petanque aktiviteter

Vi lægger lidt festligt ud søndag den 7. april kl. 9 med kaffe og rundstykker i klubhuset. Derefter spiller vi petanque et par timer. Ved frokosttid spiser vi vores medbragte madpakker sammen, hvorefter der spilles mere petanque, hvis stemning og vejr er til det. 

Træning fra 7. april til 20. september foregår tirsdage kl. 18.30, torsdage kl. 10.00 og søndage kl.10.00. 

Mandag den 12. august kl. 18 har vi et fællesarrangement med krolffolket. Petanquerne prøver at spille krolf og omvendt. Det hele indledes med fællesspisning.  

Natpetanque, som spilles uden anden lys end pandelamper og lysmarkeringer af banerne afholdes fredag den 20. september. Vi starter med at spise sammen kl. 18. 

Efter denne dato og indtil april 2025 spilles der kun torsdage og søndage kl. 10 i næsten al slags vejr. Vi klæder os varmt på, når det er påkrævet. 

Der afholdes julefrokost fredag den 22. november kl. 18 med traditionel julemad og hyggelig stemning. 

Den første søndag i hver måned spiller vi om vin og chokolade. 

Der er mulighed for at købe drikkevarer til rimelige priser i petanquehuset.