Generalforsamling

Generalforsamling


21. februar 2023

Generalforsamling i VHG 2023 

 

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere og dirigent:

2. Valg af protokolfører:

3. Aflæggelse af beretninger:

 • Hovedforeningens formand
 • Badmintonformanden
 • Fodboldformanden
 • Tennisformanden
 • Petanque / krolf formanden

 4. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber:

 • Hovedforeningen
 • Badminton- afdelingen
 • Fodbold- foreningen
 • Gymnastik- foreningen
 • Tennis- afdelingen
 • Petanque / krolf- afdelingen

5. Behandling af indkomne forslag:

 • Forslag til ændring af foreningens vedtægter

6. Valg:

Bestyrelser og udvalg

 • Valg af bilagskontrollanter / revisorer

7. Eventuelt:

 

 

View full calendar