Tennis regler og andre informationer

I starten af sæsonen er det ekstra vigtigt at passe på banerne. Husk derfor:

    • Brug de rigtige sko
    • Sæt ikke for hurtigt igang
    • Hvis der opstår huller, skal disse lappes omgående.

Jo bedre vi passer på banerne i starten af sæsonen, des bedre vil banerne arte sig hen over sommeren.

Du er velkommen til at invitere gæstespillere. Prisen herfor er 50 kr. pr. gang. Er gæsten et muligt nyt medlem, er det gratis første gang.

Bolde
Bolde kan købes i klubben for 60 kr. pr. rør.
Klubben stiller bolde til rådighed for trænings arrangementer, hyggeaftener, valgturneringer og klubmesterskab. Der henstilles til at disse bolde ikke bruges til andre formål.